Wednesday, August 31, 2005

نسل نوين هواپيماها


مقدمه : مقاله پيش رو جهت آشنايی با نسل جديد از فضاپيماها ارائه شده است

نسل نوين هواپيماهای فضايی

هوا پيمای آزمايشی X-43A در تاريخ 16 November 2004 ركوردی تازه در سرعت هوا پيما ها را به ثبت رساند در يك تست بدون سرنشين با اين هواپيما X-43Aبه سرعتی معادل 10 ماخ دست يافت كه حدودا برابر10600 كيلومتر بر ساعت می باشد با دست يابی به اين سرعت ، ركورد قبلی سرعت را كه 7 ماخ بود و در تاريخ 7 March 2004 توسط همين هواپيما يه ثبت رسيده بود شكسته شد


X-43A اولين فضاپيمايی می‌باشد كه با استفاده از موتور های

تنفس هوايی با سرعت هيپر سونيك پرواز نموده است

اما چيزی كه اين نوع هوا پيما را از هوا پيماهايی كه قدرتشان را از موشك پرتاب تامين می كنند متمايز می كند اين است كه اين هوا پيما قدرت را از موتور جت اسكرم تامين می نمايد.

به جای استفاده از اكسيژن ذخيره شده به منظور احتراق با هيدروژن اكسيژن جو را در حين پرواز تجزيه و مورد استفاده قرار می دهد با حذف نياز به حمل اكسيژن ذخيره و كاهش وزن هواپيما

X-43A پيش بينی می‌شود هزينه های سفر به مدار زمين كاهش يابد.

طرح اوليه اين هواپيما از تخته مخصوص موج سواری در هوا گرفته شده است . باله هايی باريك حدود 1.5 متر ، طول 3.5 متر ، ضخامتی معادل 0.61 متر با وزنی حدود 1270 كيلوگرم

مشخصات اصلی بدنه اين هواپيما می‌باشد . اما مهمترين بخش اين هواپيما موتورهايش می باشند .ابعاد و طرح كلی X-43A

برای آشنايی بهتر با اين هواپيما ابتدا می بايست هواپيماهايی با موتور جت معمولی را مور مطالعه قرار داد . يك هواپيما با موتور جت معمولی نيروی پيشران خود را از احتراقی كه حاصل از سوختن يك اكسيد كننده مايع با هيدروژن در محفظه احتراق می‌باشد تامين می كند. گازهای حاصل از احتراق جريانی از گازهای داغ با فشار و سرعت بالا پديد می آورند كه با عبور از نازلی كه بر سر راه خروجی آنها قرار گرفته است شتاب بيشتری پيدا می كنند تا به سرعتی معادل 8000 تا 16000 كيلومتر بر ساعت برسند تا نيروی محوری مورد نظر را تامين نمايند

اشكال موتور های جت معمولی آن است كه به اكسيژن ذخيره شده زيادی احتياج دارند به عنوان مثال شاتل فضايی 143000 گالن اكسيژن مايع را با خود حمل می كند كه وزنی برابر616432 كيلوگرم دارد بدون نياز به حمل اين مقدار اكسيژن مايع وزن شاتل به تنهايی برابر با 74842 كيلوگرم خواهد بود .سيستم تنفس هوايی

موتور جت اسكرم طرحی ساده بدون اجزایی كه دارای حركتی باشند می‌باشد. X-43A طراحی شده است تا بخشی از سيستم قدرت مورد استفاده قرار گيرد قسمت های جلويی عمل مكش جريان هوا را بر عهده دارند و قسمت های عقبی مانند نازلی كه وظيفه شتاب دادن به جريان هوای خروجی ا را عهده دار می باشند عمل می كنند


خروج گازها در يك موتور جت اسكرم با خروج آتش همراه خواهد بود

احتراق در موتور فقط در سرعت هايی معادل سرعت صوت انجام می شود زيرا هوا می‌بايست با سرعتی زياد جريان داشته باشد تا بتواند متراكم شود بهتر از آن استفاده از يك كمپرسور دورانی

مانند آنچه در موتورهای توربو جت استفاده می شود می‌باشد سرعت پيشروی و سيستم های آيرودينامكی به گونه ای عمل می كنند تا هوا فشرده ، و وارد موتور گردد سپس سوخت هيدروژن به داخل هوا تزريق می شود و انبساط گازهای داغ ناشی از سوختن به هوای خروجی شتاب می دهد تا نيروی پيشران شگرفی را به وجود آورد

همان طور كه قبلا اشاره گرديد هواپيما هايی كه نيروی رانش خود را از سيستم جت اسكرم به دست می آورند اكسيژنی با خود حمل نمی كنند اين بدين معنی می‌باشد كه آنها نمی توانند مانند فضاپيما های معمولی از زمين بلند شوند . X-43A به يك راكت تقويت كننده برای رسيدن به سرعت هيپر سونيك نياز دارد و سپس در نقطه معينی آن را رها كرده و خود ادامه مسير را به تنهايی می‌پيمايد . اين راكت تقويت برای كار كردن موتور های اسكرم جت يك نياز اساسی می باشد


نمای اتصال X-43A به راكت تقويت پيشران از نوع بالدار

در اين جا خلاصه ای از چگونگی عملكرد X-43A در تست های به عمل آمده ارائه می گردد

  1. X-43A به يك راكت تقويت از نوغ بالدار نياز دارد
  2. X-43A وراكت شتاب دهنده تا فاصله 6000 متری با هواپيمای B-52 با عملكردی بهبود يافته به حمل می‌شود
  3. B-52 هواپيمای X-43A را با رها سازی در هوا از خود جدا می كند
  4. راكت شتاب دهنده سرعتی معادل با 5 ماخ با ارتفاعی برابر 30500 متر را برای هواپيما فراهم می آورد
  5. X-43A از راكت شتاب دهنده مجزا عمل كرده و با برنامه از پيش تعيين شده و قدرت خود حركت می كند
  6. X-43A بعد از مدت كوتاهی‌پرواز بر روی دريا منفجر شد


بر اساس اظهارات مقامات ناسا موتور های اسكرم جت يك گام مهم در پيشرفت های آينده ناسا خواهد بود و سفرهايی ايمن ، با قابليت اعتماد بيشتر و ارزانتر برای حمل بار و مسافر را به فضا فراهم می آورند .

تعاريف :

هيپر سونيك : معادل سرعتی‌ حدود 5 الی 6 برابر سرعت صوت

منابع :

NASA Developments Center

Design News Magazine

Thursday, August 25, 2005

فرهنگ لغات مهندسان در جلسات
لغت نامه مهندسان در جلسات كارفرما + جايزه


1- اين بستگی دارد به... يعنی: جواب سوال شما را نمی دانم

2- اين موضوع پس از روزها تحقيق و بررسی فهميده شد يعنی: اين موضوع را به طور تصادفی فهميدم

3- نحوه عمل دستگاه بسيار جالب است يعنی: دستگاه كار می كند و اين برای ما تعجب انگيز است

4- كاملا انجام شده يعنی: راجع به 10 درصد كار تنها برنامه ريزی شده!

5- ما تصحيحاتی روی سيستم انجام داده ايم تا آن را ارتقا دهيم يعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از اول شروع كرده ايم!

6- پروژه به علت بعضی مشكلات ديده نشده كمی‌از برنامه ريزی عقب است يعنی: ‌تا كنونروی پروژه ديگری كار می‌كرديم

7- ما پيشگويی می كنيم يعنی: 90% احتمال خطا می رود

8- اين موضوع در مدارك علمی تعريف نشده يعنی: تا كنون كسی از اعضای تيم پروژه به اين موضوع فكر نكرده است

9- پروژه طوری طراحی شده است كه سيستم كاملا بدون نقص كار می كند يعنی: هرگونه مشكلات بعدی ناشی از عملكرد غلط اپراتورها است

10- تمام انتخاب اوليه به كنار گذاشته شد يعنی: تنها فردی كه اين موضوع را می‌فهميد از تيم خارج شده است

11- كل كوشش ما برای اين است كه مشتری راضی شود يعنی: ما آنقدر از زمان بندی عقبيم كه هرچه كه به مشتری بدهيم راضی می‌شود

12- تحويل پروژه برای فصل آخر سال آينده پيش بينی شده است يعنی: كه تا آن زمان ما می توانيم مقصر تاخير در اجرای پروژه را كسی از ميان تيم كارفرما پيدا كنيم

13- روی‌جند انتخاب به طور همزمان در حال كار هستيم يعنی:‌ هنوز تصميم نگرفته ايم چه كار كنيم

14- تا چند دقيقه ديگر به اين موضوع می رسيم يعنی: فراموشش كنيد الان به اندازه كافی مشكل داريم

15- حالا ما آماده ايم صحبت های شما را بشنويم يعنی: شما هرچه می خواهيد صحبت كنيد كه البته تاثيری در كاری كه ما انجام خواهيم داد ندارد

16- به علت اهميت تئوری و عملی اين موضوع يعنی: به علت علاقه من به اين موضوع

17- سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده شده اند يعنی:‌ طبيعتا بقيه نمونه ها واجد مشخصاتی كه شما بايد بعد از مطالعه به آن برسيد نبوده اند

18- بقيه نتايج در گزارش بعدی ارائه خواهد می‌شود يعنی: بقيه نتايج را تا فشار نياوريد نخواهيم داد

19- ثابت شده كه يعنی: من فكر می كنم كه

20- اين صحبت شما تا اندازه ای صحيح است يعنی:‌ از نظر من صحبت شما مطلقا غلط است

21- در اين مورد طبق استاندارد عمل خواهيم كرد يعنی‌از جزئيات كار اصلا اطلاع نداريد

چهار قانون طلايی مهندسان ساخت و طراحی

1- وظيفه اوليه يك مهندس طراح ساخت سيستمی است كه برای سازنده ساختن آن سخت و برای تعمير كار، تعمير آن ناممكن باشد

2- در طراحی هر سيستم لا اقل بايد يك قطعه از رده خارج، دو قطعه دست نايافتنی و سه قطعه هنوز در مرحله طراحی وجود داشته باشد

3- هيچ چيز نبايد طبق زمان بندی و بودجه كارفرما ساخته شود

4- هيچ عيبی در طراحی نبايد ديده شود مگر در بازرسی نهايی

معنی كلمات و عبارات در بيان ويژگی های دستگاه های ساخت مهندسان

Maintenance Free: چنانچه دستگاه خراب شد بايد آن را دور بياندازيد

Energy Saving: ويژگی ای كه در حالت قطع برق به آن می رسيد

Rugged or Robust: آن قدر سنگين كه نمی توان آن را بلند كرد

Light Weight: كمی سبك تر از Rugged

All New: هيچ قطعه ای را با نوع قديمی اش نمی توان عوض كرد

اين لغت نامه و قوانين حاصل سال ها تجربه مهندسان اين رشته می باشد كه در مجله انجمن مهندسان مكانيك ايران سال 13 شماره 36 شهريور 1383 به چاپ رسيده است

Tuesday, August 16, 2005

انرژی هسته ایاورانيوم چيست؟

اورانيوم سنگين ترين فلز در طبيعت است در مركز اين عنصر 92 پروتون با بار مثبت و 143 نوترون وجود دارد يكی از مهمترين خواص اورانيوم آن است كه به سرعت تجزيه و تيديل به عناصر ديگر می‌شود اما اگر عناصر تجزيه شده را وزن كنيم می بينيم كه وزن مجموع آن ها از وزن اوليه كمتر است اين تفاوت وزن ناشی از توليد جرمی است كه بر اساس فرمول انيشتين انرژی عظيمی توليد می كند كه انرژی هسته ای است

اورانيوم چگونه غنی می شود؟

برای استفاده از اجرام انرژی زا بايد اورانيو تجزيه شود اورانيومی كه به خوبی تجزيه می‌شود اورانيوم 235 است اما از هر هزار واحد اورانيوم موجود در طبيعت تنها هفت واحد اورانيوم 235 است به اسن دليل است كه ما بايد بتوانيم اورانيوم را غنی كنيم يعنی در صد خلوص آن را بوسيله دستگاه های غنی سازی افزايش دهيم يكی از روش های متداول برای غنی سازی استفاده از سانترفيوژها است

سانترفيوژ چيست و چگونه عمل می كند؟

سانترفيوز دستگاه استوانه ای شكلی است كه درست مثل توربين هواپيما پره هايی در وسط آن وجود دارد اين پره ها در هر دقيقه بيش از يك صد هزار گردش دارند در نتيجه اين چرخش اورانيوم سنگين روی ديواره آخری سانترفيوژ قرار می گيرد و اورانيوم 235 در كنار آن می نشيند بايد هزاران سانترفيوژ در كنار هم قرار بگيرند تا ما بتوانيم اورانيوم را غنی كنيم يعنی با يك يا چند سانترفيوژ نمی توان اورانيوم را غنی كرد

تفاوت راكتور های آب سنگين و سبك چيست؟

راكتورهای آب سبك با آب معمولی كار می كنند هيدورژن آب معمولی از ي; پروتون تشكيل شده است اما در هيدروژن آب سنگين يك پروتون و يك نوترون وجود دارد برای راكتور های آب سبك

به اورانيوم غنی‌شده نياز داريم اما در راكتور آب سنگين از اورانيوم معمولی می‌شود استفاده كرد به اين ترتيب در عمل استفاده از راكتور آب سنگين نتيجه ای شبيه به غنی‌سازی اورانيوم خواهد داشت

به اميد ايرانی آزاد و پيشرفته با دستيابی به تكنولوژی های برتر در همه زمينه ها

Sunday, July 31, 2005

دعوت نامه رايگان جی ميلسلام به همه دوستان خوب وبلاگ خوان خوب هستيد؟

من خيلی وقت بود تصميم داشتم كه اين موضوع را در وبلاگ منتشر نمايم اما يادم می‌رفت اما حالا كه يادم آمد فرصت را از دست ندادم و با اين كه درد شديدی در ناحيه كمر احساس می كنم

مطلب خودم را نوشتم من زمانی كه دوست داشتم يك Gmailداشته باشم دعوت نامه های آن را می‌فروختند يك روزی يكی از دوستانم برايم يكی از 6 دعوت نامه ای را كه داشت فرستاد و من هم Gmailدار شدم تا كنون با همكاری نتكده به بسياری از ايرانی ها دعوت نامه Gmailدادم اما امروز كه يك وبلاگ دارم برای هر كس كه بخواهد دعوت نامه Gmailدارم ظرفيت اوليه 79 دعوت نامه می باشد پس اگر Gmailدوست داريد حتما اين جا را كليك كنيد واقعا هم بسيار دوست داشتنی هست Gmail

Gmail سرويس رايگان ای ميل گوگل می باشد

Free Gmail invitation for who live on the Earth or Moon Click Here to receive your invitation today

Gmail is free Google Email service

Saturday, July 30, 2005

آر اس اس

سلام به همه شما عزيزان

امروز بر آن شدم تا درباره تكنولوژی قديمی اما تازه مورد توجه قرار گرفته به خصوص برای كاربران خانگی آر اس اس RSS يا اكس ام ال XML مطلبی تهيه نمايم اين تكنولوژی مخفف Really Simple Syndication به معنای نماينده بسيار ساده می‌باشد اين فناوری بر پايه اكس ام ال كار می كند فايل آر اس اس نيز در خبرخوان خودكار به روز می شوند از جمله بهترين كاربرد اين تكنولوژی استفاده از آن در گوگل من است كه با قرار دادن آن ها در صفحه گوگل می توانيدعناوين خبر ها را مشاهده نماييد بدين ترتيب تازه ترين عناوين خبری، به علاوه چکيده ای از هر گزارش يا خبر را خواهيد ديد که در کنار آن پيوندی وجود دارد که شما را به متن کامل خبر يا گزارش راهنمايی می کند. علاوه بر آن با استفاده از برنامه های مخصوص به اين فناوری می توانيد متن كامل خبر ها را بدون فيلتر شدن مشاهده نماييد

می توانيد به چند شيوه مشترک دريافت اخبار از طريق آر اس اس شويد:

· دگمه نارنجی رنگ آر اس اس را به داخل خبرخوان خود بکشيد.

· نشانی اينترنتی آر اس اس را به خبرخوان خود بکشيد.

· نشانی اينترنتی آر اس اس را در خبرخوان خود قرار دهيد

· نشانی اينترنتی آر اس اس را در گوگل شخصی خود در قسمت Create a Section وارد نماييد و دكمه Go را فشار دهيد

Persian RSS & XML Feed


وبلاگ مهندس مكانيك و فمينيست +

Atom Feed


اخبار گويا

سياست [xml]
جامعه [xml]
فرهنگ و هنر [xml]
تکنولوژی [xml]
ورزش [xml]
اقتصاد [xml]
جهان [xml]
مجموعه مطالب [xml]


اخبار بی بی سی

صفحه نخست

جهان

ايران

افغانستان

تاجيکستان

دانش و فن

اقتصاد و بازرگانی

فرهنگ و هنر

نگاه ژرف

صدای شما

آموزش انگليسی


جام جم آن لاين

صفحه اصلی

اخبار تكنولوژی

اخبار حوادث

اخبار سلامت

سياست داخلی

اخبار سرگرمی


اخبار فناوری اطلاعات

آی تی ايران

وبلاگ آی تی ايران

پايگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ايران


English RSS & XML Feed

آخرين اخبار ويروس های كامپيوتری

Trend Micro Virus Alert

مطالب جديد درباره هر چيزی

How Stuff Works

RSS Reader

Feed Demon

هواپيما های استيلت

Stealth Technology

اساس كار يك رادار فرستادن امواج راديويی پياپی و سپس انعكاس آن توسط هر جسمی كه اين امواج با آن برخورد می كنند می باشد آنتن رادار با اندازه گيری زمانی كه از لحظه انتشار تا لحظه دريافت انعكاس آن امواج از سطح جسم طول می كشد و سپس آناليز اطلاعات می تواند به ما بگويد كه جسم در چه فاصله ای از ما قرار دارد

بدنه فلزی يك هواپيما جسمی ايده آل برای انعكاس سيگنال های منتشر شده از سوی يك رادار می‌باشد و اين به رديابی هواپيما توسط تجهيزات رادار كمك شايانی می نمايد

هدف از تكنولوژی استيلت (Stealth) مخفی سازی يك هواپيما از رادار می‌باشد برای نا مرئی ساختن هواپيما 2 روش به كار می رود

  1. هواپيما تغيير شكل داده شود تا انعكاس امواج انتشار يافته از رادار به سمتی غير از تجهيزات رادار هدايت شوند
  2. هواپيما توسط موادی كه بتوانند امواج راديويی رادار را جذب نمايند پوشش داده شود

بيشتر هواپيما های موجود شكلی منحنی شده دارند اين طراحی ‌شكل آن ها را آيروديناميك می‌سازد اما آن ها را برای انعكاس امواج رادار بسيار مستعد می سازد

! شكل منحنی به آن معناست كه مهم نمی‌باشد كه امواج رادار با كجای هواپيما برخورد می‌كنند تعدادی از سيگنال ها پس از برخورد به سمت تجهيزات رادار انعكاس می‌يابد


يك هواپيما كه از تكنولوژی‌ مخفی‌سازی بهره می گيرد از موادی با سطوحی بسيار صاف با لبه هايی بسيار تيز ساخته شده است وقتی‌امواج رادار با يك چنين هواپيمايی برخورد می كنند

امواج رادار با زاويه ای متفاوت انعكاس پيدا می كنند

برای مخفی سازی بيشتر سطوح اين چنين هواپيماهايی با موادی كه قابليت جذب انرژی رادار را دارند به خوبی پوشيده می‌شود نتيجه اين تكنولوژی آن است كه يك هواپيمای استيلت مانند

F-117A بر روی صفحه نمايش رادار به مانند يك پرنده كوچك نشان داد خواهد شد

استثنا زمانی است كه هواپيما حول محور طولی خود دوران نمايد در اين لحظات پانل هواپيما به خوبی امواج رادار را به آنتن دريافت رادار منعكس خواهد كرد

Bank: دوران هواپيما حول محور طولیFriday, July 22, 2005

نازنين دختر ايرونی


نازنين دختر ايرونی The Nice Persian Girl

گلی است با ارزش های بی پايان زنانه ، رايحه ای رومانتيك از وقار ، تكان دهنده و در عين حال محسور كننده و به طور غير قابل پيش بينی جذاب ، آهنگی ‌نشاط آور از رايحه گل های زيبا ، تاثير اوليه او درخشان و ملايم ، فريبنده و دلربا ، تابان و بی همتا است به واقع او بی مانند است

Tuesday, July 19, 2005

نقاشی يا آرايش


‌آرایش كردن نیز مثل هر كار دیگری ظرافت‌های خاص خود را می‌طلبد

بدون در نظر گرفتن آن ظرافت ها آرایش ممكن است فقط یك فاجعه بامزه باشد!
به‌طور قطع منظور خانم‌ها از آرایش كردن، زیباتر شدن است ،آرایش باید طوری باشد كه زیبایی‌های صورت را بیشتر جلوه دهد و نقاط ضعفی را كه احتمالاً در صورت وجود دارند، محو كند. بنابراین، این تصور كه آرایش هر چه غلیظ‌تر و پررنگ‌تر باشد زیباتر است، به‌طور كلی بی‌معنی و اشتباه است. شما می‌توانید با رعایت نكات كوچكی در مورد نحوه استفاده ازلوازم آرایش ، به‌گونه‌ای ظاهر خود را زیباتر كنید كه نه تنها زننده نباشد بلكه طبیعی هم جلوه كند و چهره شما راشبیه عروسكی‌ نكند.

كرم پودر
كرم پودر معمولاً اولین ماده ای است كه خانم‌ها برای آرایش كردن استفاده می‌كنند و اصطلاحاً به‌عنوان زیرسازی و پایه آرایش شناخته می‌شود. رنگ كرم پودر مورد مصرف باید كاملاً هماهنگ بارنگ صورت شما باشد و به هیچ‌وجه نباید رنگ پوست را تغییر دهد. مغایر بودن رنگ كرم پودر مورد مصرف باعث می‌شود رنگ‌پوست صورت شما با رنگ پوست بقیه بدنتان تفاوت پیدا كند و دو رنگه شوید!
برای انتخاب رنگ هماهنگ با پوست، بهتر است مقداری از كرم پودر را در امتداد خط فك ‌و آرواره خود بمالید و رنگ آنرا در انعكاس نور طبیعی، مشاهده كنید. در صورتی‌كه نتوانید بین رنگ پوست این قسمت از صورت و قسمت‌های دیگر چهره تفاوتی قائل شوید، شما رنگ صحیح را انتخاب كرده‌اید ولی در صورت مشاهده تغییر رنگ پوست صورت،باید انتخاب خود را تصحیح كنید. البته به‌طور كلی این قانون وجود دارد كه كرم پودرهای بارنگ پایه زرد، بسیار طبیعی‌تر از رنگ‌های دیگر به نظر می‌رسند و برای هر پوستی از معمولی گرفته تا تیره، با توجه به درجه رنگ كرم زیبا هستند. در مقابل، سعی كنید از كرم‌پودری كه پایه رنگ آن، صورتی است استفاده نكنید، چون با مالیدن این كرم‌ها به پوست، به نظر می‌رسد كه ماسك به صورت خود زده‌اید و حالت بسیار مصنوعی دارد.‌

آرایش ابرو
برای آرایش اجزای صورت از بالاترین قسمت، یعنی ابروها شروع می‌كنیم. اولین نكته این است به‌طور كلی تاتو را توصیه نمی‌كنیم، هر چند این روزها خیلی هم مد شده است. ‌حتی بهتر است از كشیدن مداد ابرو، در داخل ابروها نیز خودداری كنید. درست است كه پررنگ‌تر بودن ابروها نسبت به دیگر اجزای صورت باعث زیباتر شدن چهره می‌شود، اما پررنگ‌بودن بیش از حد ابروها هم مصنوعی به‌نظر می‌رسد و هم باعث می‌شود چهره شما شبیه شخصیت‌های كارتونی شود. در تمام مراحل آرایش باید توجه داشته باشید نباید اجزای صورت به نحو غیرطبیعی آرایش شوند چون زیبایی آرایش، به محو بودن آن است. برای پر كردن ابروها بهتر است یك رنگ از سایه چشم خود را انتخاب كنید كه هماهنگی بیشتری با رنگ طبیعی ابروهای شما دارد. یك برس ابرو را كه تا حدودی نوك آن نازك‌تر از سایر قسمت‌هایش چیده شده بردارید و به سایه چشم مورد نظر بمالید. سپس با چند ضربه، اضافات پودر سایه را از برس تكانده و برس را با ضربات آرام، داخل ابروی خود بمالید. این كار را از داخلی‌ترین گوشه ابرو (تاج ابرو) شروع كنید و دقیقاً در امتداد خط طبیعی ابروی خود به سمت انتهای آن بروید. اگر تمام مراحل آرایش خود را در نور طبیعی و روشنایی روز انجام دهید نتیجه مطلوب‌تری نصیب شما می‌شود.‌

آرایش پلك‌ها
اولین نكته در مورد سایه چشم است. خیلی‌ از خانم‌ها برای صرفه‌جویی در وقت، از همان رژگونه خود برای سایه‌چشم استفاده می‌كنند ولی این كار اصلاً مناسب نیست، چون رنگ صورتی تیره‌ای كه در تركیب رژگونه‌ها به‌كار می‌رود، برای اطراف چشم در نظر گرفته نشده است و نه تنها زیبایی چندانی ایجاد نمی‌كند بلكه برعكس باعث ایجاد حالت خستگی چشم‌ها می‌شود. اگر می‌خواهید آرایش ساده‌ای داشته باشید و تنها از یك رنگ برای آرایش پلك‌هایتان استفاده كنید، بهتر است از رنگ‌هایی مثل صورتی، قهوه‌ای سوخته و یارنگ بژ ( قهوه‌ای-‌خاكستری) استفاده كنید، این رنگ‌ها به برس زدن اندكی احتیاج دارند و در كوتاه‌ترین زمان می‌توانند زیبایی خاصی به پلك‌ها ببخشند.‌
خط چشم، دومین كاریست كه برای آرایش چشم‌ها انجام می‌شود. كشیدن خط بر روی نیمی از پلك (بالا یا پایین) بهترین راه برای كوچك جلوه‌دادن چشم‌هاست كه معمولاً‌ با هدف كلی كشیدن خط چشم، مغایرت دارد. بنابراین برای درشت‌تر جلوه‌دادن چشم‌ها بهتر است از ابتدای خط رویش مژه‌ها تا انتها (بر روی پلك‌ بالا یا پایین و یا هر دو) خط كاملی بكشید یعنی دقیقاً‌ از داخلی‌ترین گوشه چشم تا خارجی‌ترین قسمت آنرا با خط چشم پوشش دهید. هنگام استفاده از ریمل نیز ابتدا مژه‌های گوشه‌ داخلی چشم را ریمل بكشید و بعد به سمت مژه‌های خارجی پیش بروید.‌

آرایش گونه‌ها
اگر می‌خواهید گونه‌های شما شبیه خط عابر پیاده به نظر نرسد، بهتر است رژگونه را به صورت افقی در امتداد گونه نمالید. برای مالیدن رژگونه ابتدا لبخند بزنید و بعد بر روی برجستگی‌های سیب مانند گونه‌هايتان، رژگونه را بر این ترتیب بمالید: ابتدا برس رژگونه را به‌طور مایل به سمت خط رویش موهای سر ببرید ودوباره برس را روی برجستگی‌ گونه‌ها پایین بیاورید تا هم اضافات رنگ از گونه جدا شود و هم رنگ اندكی پخش شود.‌

آرایش لب‌ها
برای آرایش لب‌ها، از رژ لبی استفاده كنید كه خیلی پررنگ نباشد، و رنگ متوسط داشته باشد. خط لب را بعد از استفاده رژ لب، بكشید. دقت كنید كه خط لب خیلی پررنگ‌تر از رنگ رژلب نباشد. خط لب خیلی غلیظ نه تنها از مد ا فتاده بلكه اصلاً هم زیبا نیست. برای اینكه رنگ خط لب شما زیبا و طبیعی باشد، از رنگی استفاده كنید كه همرنگ و یا نهایتاً یك درجه تیره‌تر از رنگ رژلب شما باشد. در ضمن خط لب را دقیقاً روی خط طبیعی لب خود (خطی كه سطح صورت را از لب جدا می‌كند)بكشید و اگر لب‌های شما كوچك هستند از نقاشی كردن لب خودداری كنید. بهترین روش برای درشت‌تر كردن لب‌ها كوچك، استفاده از رژلب‌هایی با رنگ متوسط ( نه كم‌رنگ و نه پررنگ) و نیز استفاده از برق لب است. ‌
بهتر است بعد از كشیدن خط لب، با یك قلموی نازك، اندكی رنگ خط ‌لب و رژ لب را با هم مخلوط كنید تا هم، رنگ به صورت یكنواخت بر روی لب‌های شما پخش شود و هر رنگ رژ و خط لبتان با یكدیگر چندان مغایرت نداشته باشند.‌
آرایش اجزای صورت، در اینجا به پایان می‌رسد اما ممكن است پوست برخی افراد دارای لك‌هایی باشد كه احتیاج به محو كردن داشته باشد. در صورت وجود لك و یا حلقه سیاه دور چشم، این مرحله را بعد از استفاده كرم پودر بر روی پوست صورت انجام دهید.
در بازار محوكننده‌هایی وجود دارند كه برای محو كردن حلقه‌تیره زیر چشم استفاده می‌شوند. این كرم‌ها بهتر است یكی‌-‌دو درجه روشن‌تر از رنگ پوست شما باشد. این محصولا‌ت بیشتر برای كم‌رنگ كردن لكه‌هایی استفاده شود كه بیشتر جلب توجه می‌كنند، اما راه بهتر برای محو كردن لكه‌های پوست، استفاده از همان كرم پودر رنگ پوست است. كرم پودر باید به‌صورت غلیظ‌تر استفاده شود تا در نهایت لكه‌ها نیز به رنگ طبیعی پوست در آیند. در ضمن بهتر است همواره از محوكننده و كرم پودر با مارك یكسان استفاده كنید چون در این‌صورت امكان هماهنگ كردن آنها با یكدیگر بسیار آسان‌تر خواهد بود. بعد از پوشاندن لك‌ها توسط كرم‌پودر، سعی كنید با ضربات آهسته انگشت خود بر روی پوست، تمام قسمت‌های پوست صورت را هم سطح كنید تا برجستگی بر روی پوست شما نمایان نباشد. آرایش شما تمام شد، خسته نباشید!

منبع : روزنامه سلامت